WERKWIJZE ALBRING FINANCIEEL ADVIES

Op het moment dat u overweegt een hypotheek af te sluiten of uw financiële situatie door te lichten, dan bespreekt u zeer persoonlijke zaken. In de meeste gevallen hebt u de (hypotheek)adviseur niet eerder ontmoet. Een persoonlijk gesprek voer je het best in een omgeving waar je op je gemak bent. Waar kan dat beter dan bij u thuis?

Oriënterend (hypotheek)gesprek

Het eerste gesprek dat ik met u voer is daarom altijd een oriënterend kennismakingsgesprek bij u thuis. Samen nemen we uw adviesvraag door en maken we een inventarisatie van de huidige financiële situatie. Daarbij geef ik aan welke informatie ik nodig heb om tot een compleet en goed advies te kunnen komen. Bovendien licht ik mijn werkwijze toe en krijgt u van mij een zogeheten dienstverleningsdocument, waarin staat beschreven wat mijn advies inhoudt en welke financiële vergoeding daar tegenover staat. Pas als we uw adviesvraag hebben in kaart hebben gebracht, de verwachtingen voor beide kanten duidelijk zijn en de samenwerking goed voelt, gaan we verder.

Vervolggesprek

In het vervolggesprek krijgt u van mij een contract met de bijbehorende voorwaarden. Vervolgens gaan we samen aan de slag. Mijn advies aan u schrijf ik uit en licht ik toe. Afhankelijk van de adviesvraag, stel ik een uitgebreid adviesrapport voor u op. Op het moment dat ik de aanvraag, onderhandeling of het afsluiten van een financieel product voor u mag verzorgen, is dit het moment dat ik voor u aan de slag ga en vraag ik op zoek ga naar de voor u best passende offerte.

Offertegesprek

Als we de offerte hebben ontvangen, nemen we die samen door. Tijdens het offertegesprek komt ook het uitgebreide adviesrapport op tafel. Daarin is uw financiële situatie uitgewerkt en toegelicht. Hebben we het financiële product gevonden dat het beste past bij uw situatie, dan handel ik vervolgens – na ondertekening van de offerte – de aanvraag voor u af.

Persoonlijk en nét dat stapje extra

Mag ik uw financieel- of hypotheekadviseur zijn, dan valt het u hoogstwaarschijnlijk op dat ik de tijd voor u neem. Het adviestraject is pas afgelopen als al uw vragen zijn beantwoord en u het best mogelijke product hebt afgesloten. Geeft een andere adviseur aan dat iets niet mogelijk is, dan probeer ik het graag nog een keer. Het komt niet zelden voor dat het mij wel lukt iets te realiseren, waar een andere adviseur al is afgehaakt. Lees de referenties van andere gelukkige klanten of vraag een financieel adviesgesprek aan!