HYPOTHEEK EINDE RENTECONTRACT

Op dit moment is hypotheekrente nog steeds erg laag. Is het einde van uw huidige rentecontract in zicht? Dan kunt u binnenkort een nieuwe rente-aanbieding van uw hypotheekverstrekker verwachten. Ook als u nog niet aan het einde van uw rentevaste periode bent, kunt u overwegen uw hypotheek ‘open te breken’. Een lage hypotheekrente zorgt ervoor dat u meer kunt aflossen óf dat uw maandelijkse lasten lager uitvallen.

Einde rentevaste periode

Op het moment dat uw rentevaste periode afloopt, krijgt u drie maanden van tevoren een nieuwe renteaanbieding van uw huidige hypotheekverstrekker. Deze aanbieding mag niet afwijken van het renteaanbod voor nieuwe klanten en bovendien is uw hypotheekverstrekker verplicht om u deze aanbieding te doen. U komt dan opnieuw voor een aantal belangrijke keuzes te staan. Wilt u de hypotheekrente opnieuw vastzetten? Voor hoe lang? Wellicht is de rente bij een andere bank nóg gunstiger.

Wat is het gevolg voor een spaarhypotheek in combinatie met een lagere rente? Of wilt u een “aflossingsvrije” hypotheek omzetten naar een variant, waarbij u wel aflost.

Kortom: het einde van de rentevast periode is het ideale moment om uw bestaande hypotheek eens goed door te nemen. Daarbij help ik u graag!

Hypotheek “openbreken”

Als u met de aanschaf van uw huis een hoge hypotheekrente hebt afgesloten, kan het lonen om het hypotheekcontract open te breken en uw rentecontract opnieuw af te sluiten. Dit kan op diverse manieren. U leest hier meer over op de pagina ‘hypotheek oversluiten‘.

Onafhankelijk hypotheekadvies

Op het moment dat Albring Financieel Advies u mag adviseren in het oversluiten of het opnieuw afsluiten van een rentecontract, verkennen we eerst samen uw huidige situatie. Dat kan bij u thuis als u dat prettig vindt. We gaan samen kijken hoe uw (financiële) situatie er precies uitziet. Is die anders dan toen u de hypotheek afsloot? Is er een polis met beleggingen aan de hypotheek gekoppeld? Daarnaast kijken we naar de te verwachten situatie. Wellicht gaat één van uw kinderen binnenkort studeren of weet u dat er binnenkort een inkomen wegvalt of juist bijkomt. Persoonlijke zaken die van grote invloed kunnen zijn op het advies voor een nieuwe rente. Zie ook de pagina ‘financieel advies‘.

Rentevaste periode afsluiten

Nadat we uw financiële situatie hebben doorgenomen, zet ik de diverse mogelijkheden voor u op een rij. Daarbij vergelijk ik bijvoorbeeld de aanbieding van uw huidige hypotheekverstrekker met die van andere partijen. Bovendien hou ik de aanbieding van uw huidige hypotheekverstrekker tegen het licht. Klopt het aanbod wel? U beslist welke zaken u wel en niet aan mij overdraagt!

Veel klanten gingen uw voor en vaak was er de conclusie: “ik had simpel de aanbiedingsbrief van de bank kunnen tekenen, maar door het inschakelen van een hypotheekadviseur, is mijn hypotheek nu gunstiger én goedkoper”. Zie ook de beoordelingen op ‘referenties‘.

Adviesgesprek aanvragen?